Francesco Petrarca ”Min hemlighet” Atlantis

Francesco Petrarca ”Min hemlighet” Atlantis

Francesco Petrarca (1307-1374), den store italienske humanisten, blev tidigt hyllad för sina lärda verk på latin och innerliga kärleksdikter tillägnade den onåbara Laura. Ryktbarheten nådde sin kulmen när han 1341 lagerkröntes på Capitolium.
Petrarcas rannsakan med sig själv är ärlig och utlämnande han har också kallats den första moderna människan. ”Secretum” framstår för mig med sin avskalade, utlämnande skörhet som upphovet till Petrarcas epitet som ”den första moderna människan”. Boken är som ett långt terapisamtal där Augustinus (en av våra kyrkofäder) representerar hans överjag och Petrarca själv sitt vardagliga jag och sanningen finns med i form av en underskön kvinna. Om jag läst denna bok om en nutida känd person hade jag nog upplevt den som outhärdligt utlämnande, hur ska den då inte ha mottagits av hans samtid. En helt igenom fascinerande bok som har stort läsvärde.