Ursprung

30.03.2013 19:04

Just denna kalender är från Etrurien (motsvarar ungefärligen nuvarande Toscana) och riktigt gammal. Kanske kom den från tiden 850-800 f.Kr. då det rapporteras ha varit ovanligt mycket kosmisk aktivitet. Den har tagit många omvägar innan man idag kan läsa den på engelska och kanske har den etruskiska ursprungliga texten ändrats lite på vägen. Men textens enkla upprepningar och innehåll gör det troligt att den fortfarande är någorlunda sann mot originalet.

Brontos betyder åska Brontosaurus på engelska är åsködla.

Scopic betyder, seende, förutsägelse

Brontoscopic Calendar = Förutsägelsekalender genom åska.

Mars

30/3 Om det åskar, kommer det att bli någon kraftfull, kontrollerad man vid makten (kung), genom vilken vi kommer att vara vid gott mod.

April

1/4 Om det åskar, hotar det den civila enigheten och tillgången på lycka.

2/4 Om det åskar, tecken på rättvisa, ger framgång åt goda män, och elände åt onda män.

3/4 Om det åskar, betyder det att ett spannmåls förråd från utlandet ska ge vinst.

4/4 Om det åskar, hotar vreden från de kraftfulla de ärliga.

5/4 Om det åskar, är det en signal om en tidig het sommar, men ett hälsosamt år.

6/4 Om det åskar, kommer det att uppstå inbördeskrig.

7/4 Om det åskar, innebär det alla de goda tingen och en framgångsrik säsong.

8/4 Om det åskar, innebär det mycket regn som medför sjukdomar.

9/4 Om det åskar, visar det på seger för kungariket och uppmuntran åt dem med stor makt.

 

13/4 Om det åskar, hotas både män och boskap av förstörelse.

14/4 Om det åskar, signalerar det om god hälsa och framgång.

15/4 Om det åskar, är det signal om pest.

16/4 Om det åskar, innebär det överflöd, men samtidigt föds det åkersorkar.

17/4 Om det åskar, är det signal om överflöd i förråden.

18/4 Om det åskar, hotar oenighet och tanklöshet bland männen.

19/4 Om det åskar, kommer en kraftfull man inom staten att omedelbart bli fråntagen både rykte och egendom.

20/4 Om det åskar, är det ett tecken på gudomlig ilska.

21/4 Om det åskar, tyder det på en god skörd, men krig för staten.

 

24/4 Om det åskar,kommer det att bli oenighet bland de styrande och deras planer kommer att avslöjas.

25/4 Om det åskar, blir det fred under hela året.

26/4 Om det åskar, är det hopp om mycket frukt men en bristfällig skörd.

27/4 Om det åskar, osannolika tecken från skyn ska bli avslöjade.

28/4 Om det åskar, sköldar skall rädda folket.

29/4 Om det åskar, kommer zefyren att vara förhärskande.

30/4 Om det åskar, kommer vi att översköljas av goda ting.

Maj

1/5 Om det åskar, är det ett tecken till flykt för vanligt folk och förlust av äran.

2/5 Om det åskar, hotar nöd.

3/5 Om det åskar, kommer det importerat överflöd från utlandet.

4/5 Om det åskar, kommer luften att bli mild och skörden ymnig.

5/5 Om det åskar, kommer det att alternera mellan olika påfrestande politiska ärenden och vetet kommer att bli rikligare än kornet. Baljväxterna däremot kommer helt att bli ruinerade.

6/5 Om det åskar, betyder det att grödorna kommer att mogna i en hast och förstöras.

7/5 Om det åskar, kommer det att bli myckenhet av fågel och fisk.

8/5 Om det åskar, är det ett dåligt förebud för vanligt folk.

9/5 Om det åskar, förebådar det pest eller epidemi, men inte exceptionellt dödlig.

10/5 Om det åskar, annonserar det stormar, kraftigt regn, översvämningar i floderna och ett myller av ödlor och reptiler.

11/5 Om det åskar, kan man hoppas på överflöd både från havet och land.

12/5 Om det åskar, kommer fisken att förstöras.

13/5 Om det åskar, är det signal om stigande vatten i floderna och sjukdom bland männen.

14/5 Om det åskar, blir det krig i öster och stor nöd.

15/5 Om det åskar, signalerar det rikedom.

16/5 Om det åskar, sker försoning orsakad av förskräckliga nyheter.

17/5 Om det åskar, är det ett tecken på regnigt väder.

18/5 Om det åskar, blir det brist på enighet och på grund av det krig och brist på dagliga förnödenheter.

19/5 Om det åskar, kommer någon genom folket,att bli upphöjd till höjden av lycka och bra levnadsvillkor.

20/5 Om det åskar, blomstrar det för dem i öst men för de i väst blir det inte samma sak.

21/5 Om det åskar, sker försoning orsakad av förskräckliga nyheter.

22/5 Om det åskar, är det en signal om massivt regn och förstörelse av havsfisken.

23/5 Om det åskar, blir det ett gott och fruktbart regn.

24/5 Om det åskar, en ondska så stor att om man hör talas om den så dör man av sorg.

25/5 Om det åskar, medför det avtagande ondska och efterlängtade viloplatser.

26/5 Om det åskar, är det bra för de som arbetar med att bruka jorden.

27/5 Om det åskar, kommer omen och en komet att visa sig.

28/5 Om det åskar, kommer det inte att bli någon skillnad.

29/5 Om det åskar, blir det en signal om krig i norr, men inte så illa att det hotar kommersen.

30/5 Om det åskar, kommer de nya skotten att frysa i vinden.

JUNI

1/6 Vid fullmåne, om det på något vis åskar, blir det rikligt av frukt men inte korn, och farliga sjukdomar kommer att drabba massan.

2/6 Om det på något vis åskar, gravida kvinnor kommer att få en enkel förlossning, men boskap kommer att abortera, men det kommer att bli en myckenhet av fisk.

3/6 Om det på något vis åskar, kommer en brännande torr vind, en sådan som inte bara säden utan också frukten kommer att bli svedd och skrumpna.

4/6 Om det på något vis åskar, luften kommer att bli molnig och full av regn, så att den unket mögliga fukten kommer att ge en rutten skörd.

5/6 Om det på något vis åskar,  är det ett dåligt förebud för landsbygden. De som är ansvariga för byar eller städer kommer att kastas in i ett tillstånd av kaos.

6/6 Om det på något vis åskar, precis när grödorna gror kommer någon djupt rotad sjuka att drabba dem och förstöra dem.

7/6 Om det på något vis åskar, sjukdomar kommer att påverka männen, men inte många komme att dö. Sädesskörden kommer att bli en succé men den mjuka frukten kommer att torka ut.

8/6 Om det på något vis åskar, indikerar det regnväder och förstörelse av grödan.

9/6 Om det på något vis åskar, kommer flockboskap att bli anfallna av vargar och gå förlorade.

10/6 Om det på något vis åskar, kommer det att inträffa frekventa dödsfall fast det är en framgångs period.

11/6 Om det på något vis åskar, kommer dagar av hetta, brännande men harmlös, de politiska affärerna medför festlig glädje.

12/6 Om det på något vis åskar, blir det samma som på föregående dag.

13/6 Om det på något vis åskar,  förannonserar det en härskares fall.

14/6 Om det på något vis åskar, kommer atmosfären att bli brännande het, men skörden riklig och flödet gott även i de minsta flöderna och rikligt med flodfisk, men kropparna kommer att bli synbart påverkade.

15/6 Om det på något vis åskar, de bevingade kreaturen kommer att skadas under sommaren likaså fisken kommer att påverkas.

16/6 Om det på något vis åskar, hotar det inte bara tillgången på det nödvändigaste av förnödenheter och också krig,. En framstående man kommer att försvinna från det offentliga livet.

17/6 Om det på något vis åskar, det blir dagar av brännande hetta och förstörelse av möss, blinda- möss (möss som förökade sig under skörde säsongen) och gräshoppor. Ändå medför det rikedom och samtidigt mördare åt folket.

18/6 Om det på något vis åskar, hotar förstörelse av skörden.

19/6 Om det på något vis åskar, kommer någon form av skada att hota skörden.

20/6 Om det på något vis åskar, är det risk för oenighet i samhället.

21/6 Om det på något vis åskar, blir det mindre vin men mer av annat, också fisken frodas.

22/6 Om det på något vis åskar, kommer det varma vädret att vara särskilt förödande.

23/6 Om det på något vis åskar, annonserar det god lycka, undansättande av oenighet och ett slut på sjukdomar.

24/6 Om det på något vis åskar, förebådar det överflöd.

25/6 Om det på något vis åskar, blir det krig och oerhörd ondska.

26/6 Om det på något vis åskar, kommer vintern att bli ovanligt skadlig för grödorna.

27/6 Om det på något vis åskar, hotar armén det styrande folket.

28/6 Om det på något vis åskar, kommer det att bli en god skörd av grödorna.

29/6 Om det på något is åskar, kommer affärerna i "drottningstaden" att förbättras. (Queenly city, kanske ett senare tillägg av Figulus och att han då syftade på Rom, eller också var det inget tillägg utan åsyftade kalenderns ursprungsstad Tarquinia).

30/6 Om det på något vis åskar, inom kort kommer det att bli ofta förekommande dödsfall.

JULI

1/7 I den nya månen, om det på något vis åskar, där kommer att bli en myckenhet men förödelse i flocken.

2/7 Om det på något vis åskar, kommer senhösten att bli god.

3/7 Om det på något vis åskar, är det signal om en sträng vinter.

4/7 Om det på något vis åskar, luften kommer att vara turbulent och de som föds kommer att göra det i knapphet.

5/7 Om det på något vis åskar, blir det överflöd på säd men ändå en nedgång för en rättskaffens ledare.

6/7 Om det på något vis åskar, hotar dödsbärande sjukdomar slavarnas öde.

7/7 Om det på något vis åskar, kommer skyfall att att skada skörden.

8/7 Om det på något vis åskar, signalerar det fred i samhället, men förödelse av boskapsflocken, en smittsam torrhosta kommer att gå.

9/7 Om det på något vis åskar, berättar det om gudarnas vision och avancemang för goda män.

10/7 Om det på något vis åskar, blir det till livräddande flodvatten.

11/7 Om det på något vis åskar, blir det värmeväder och regnstormar och knapphet på säd.

12// Om det på något vis åskar, kommer en oväntad kyla under sommaren, effekten blir att det nödvändigaste i livet spolieras.

13/7 Om det på något vis åskar, kommer de mest giftiga reptiler att dyka upp.

 

Divining the Etruscan World

The Brontoscopic Calendar and Religious Practice

Jean MacIntosh Turfa, The University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology