Texttolkning

24.10.2013 14:57

Texttolkning

Jag blir frustrerad och ganska låst så fort jag närmar mig någon form av texttolkning. Ifrågasätter allt och känner mig absolut inte tillfreds med mina ”gissningar”, vilka företeelser, traditioner och seder går mig förbi utan att jag uppmärksammar dem. Det kan refereras till händelser, personer och saker som jag inte vet något om och då förlorar ju texten mycket av sin ursprungliga mening, de mer samhällskritiska, idealiserande och satiriska texterna lär nog innehålla mer än vad jag idag uppfattar. Jag vill ha de automatiska associationer som författaren utgår ifrån att jag besitter.

Om jag skrev en dikt idag skulle jag kunna skriva t.ex. oooolidligt spännande då borde minst 90 % få en bild av Peter Harrysson framför ögonen som sen ger färg åt resten av dikten, alla dessa syftningar som inte var historiskt intressanta måste ju för mig vara förlorade på vägen och det gör ju att en del av texten blir obegriplig. Det hade varit kul att få större förståelse så att texterna blev mer innehållsrika även för mig. Okey, nu har jag gnällt klart. Det är ju denna förståelse, som jag genom att inhämta mer kunskaper, håller på att bygga upp, åtminstone om de rent historiska skeendena, sederna…. Någon Harrysson blir nog svårt att tolka fram :)