Rädda Medelhavsinstituten

27.10.2014 13:52

Rädda Medelhavsinstituten

Helt utan förvarning har regeringen beslutat att anslagen till de svenska instituten i Aten, Istanbul och Rom ska dras in med hälften 2016 och resterande anslag försvinner år 2017.

Instituten fungerar som nav för den svenska humanistisk forskningen, främst inom ämnena arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, filologi, arkitektur och konstvetenskap, men också i ett vidare tvärvetenskapligt sammanhang inom de flesta humanistiska ämnena. De ger våra svenska forskande humanister möjlighet att vara en del av Roms, Istanbuls och Atens forskningsmiljö. Gästande forskare har tillgång till institutens unika bibliotekssamlingar. Instituten arrangerar otaliga internationella konferenser, workshops och kurser, samt fungerar som kulturella centrum för svenskar i dess närhet. Boendeplatser erbjuds under utbildning och forskning samt till viss konstnärlig verksamhet. Institutens ben är många, men framförallt så främjar och underlättar de för studerande och forskare på plats. Dessutom fungerar de som garanter för svenska arkeologiska utgrävningar runt medelhavet.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, backar nu och säger att det inte alls är bestämt att de svenska Medelhavsinstituten ska läggas ner. Frågan ska först utredas, säger ministern som tar åt sig av kritiken.

- Det här förslaget gäller inte för 2015 utan för 2016-2017 så vi upplever att vi har gott om tid att samla ihop alla de synpunkter och den kritik som har kommit och eventuellt får vi återkomma i frågan inför 2016.

Såsom varande en osedvanligt positiv person, så väljer jag att tro att vår nya regering slant på tangenterna. Det vore så smärtsamt att behöva ge dem alla de uppenbara upplysningarna om varför de svenska Medelhavsinstituten ska vara kvar. Men när man nu har sluntit så är det ett nödvändigt skäl till att omedelbart åtgärda och sudda i protokollet. Det hastar att räta till det misstag som skett! Det kan inte vänta tills nästa år, då kommer oerhörda förluster i form av förtroende att ske.

För otaliga av de unga studenterna inom humaniora skapar detta en ovisshet om hur deras utbildning ska kunna genomföras, samt vad utbildningen kommer att ha för relevans framgent. Låt inte dessa studenter sväva i ovisshet utan åtgärda misstaget genast.

För var dag som detta inte korrigeras så naggas det svenska anseendet i kanten och förtroendet för instituten riskerar att minska. Prestigeförlusten kan bli markant. Sveriges rykte, som en nation för humanistisk forskning och internationella relationer, kommer att skadas om inte ett återbeslut sker snarast.

Risken finns att instituten blir bortvalda som forskningspartners i intressanta och prestigefyllda projekt p.g.a. att deras ekonomiska läge är oklart. Det går så fort att bryta ned det som byggt upp under många generationer. Låt inte denna levande, vibrerande och framåtskridande miljö gå förlorad, det går aldrig att återskapa.

Instituten är internationellt uppmärksammade och en viktig del av den svensk humanistisk forskningen, och det tvärvetenskapliga och kulturella utbyten sker i båda riktningarna. Internationellt kontaktskapande och utbyte är ovärderligt inom forskningen och dessa institut skapar förutsättningar för ett internationellt utbyte. Ge dem besked genast att de inget har att frukta!

I vår värld är just samarbete och internationella relationer viktigare än någonsin. Genom kulturutbyten möts vi och ska stötta varandra, inte minst i dessa hårda politiska tider. Internationella och tvärvetenskapliga möten bör och ska framhållas samt underlättas.

För att skapa en god framtid krävs kunskap om det förflutan.

Kanske borde regeringen istället göra sig kända som de som startade nya Institut, vore det inte läge för ett i Ryssland!

Har ni facebook så kan ni gå in på sidan Rädda Medelhavsinstituten och stötta saken där, samt skriva på namninsamlingen.