Mausoleum

29.04.2013 22:26

 

Mausoleumet i Halikarnassos

Skiss över en trolig bild av mausoleumet.

En av de saker som benämnts som ett av världens sju underverk var beläget i Halikarnassos. Låter orten bekant och ni tidigare läst vad jag skrivit så beror det på att de två ”historikerna” med olika åsikter om etruskerna var härifrån. Kung Mausollos grav är det berömda monumentet. Kvar och levande bevarar vi hans namn genom varje större gravbyggnad som uppförts sen dess,alltså varje mausoleum, ett ord som används med lite skillnader i varje västerländskt språk än idag. Mausollos var satrap i Karien 377-353 f.Kr.

Troligen är detta frun Artemisia och Mausollos själv (mannen bär en mustash det hade aldrig en grekisk man från den tiden gjort) och de är gigantiska ungefär dubbel mänsklig storlek. troligen var de placerade uppe mellan pelarna.

Troligen var det hans fru Artemisia som tog initiativet till bygget.Klart blev det strax efter makens död och även Artemisis dog ett par år senare och de fick då "bo" i den mest storslagna graven. Arkitekter var Satyrus och Pythius och alla de mest berömda stenskulptörerna arbetade på monumentet, sida vid sida eller snarare fick de var sin sida att smycka (det kan t.o.m ha varit så att den för nyskapande berömde Praxiteles var en av skulptörerna, han med stödet och nakna kvinnor). Det ryktas om en tävling bland författare att skriva den ståtligaste minnesskriften, vinnare blev Theopompos från Chios. Plinius den äldre säger att mausoleumet bestod av en fyrkantig underbyggnad med sidor om ca:32m. Över detta reste sig en byggnad av 44m. höjd.

Bara huvudet från nos upp till där öronen borde funnits var ca; 1meter. Tänk nu 4 hela hästar med en vagn efter, högst däruppe på 44 meters höjd.

Byggnaden smalnade av mot toppen genom att den utförts som 29 trappsteg. Det var smyckat med friser och fristående skulpturer och bemålat i klara rena färger. Skulpturerna var tydligen i storlek efter hur långtifrån man betraktade dem, tanken var att man inte skulle uppleva de på toppen som små och betydelselösa. Fortfarande på 1100-talet fanns det att beskåda men sen drabbades området av en serie jordskalv under de kommande århundradena, sen när vi når 1500-talet blir de resterande utnyttjat som stenbrott. Vissa av skulpturerna hade då redan tidigare tillvaratagits.

Detalj ifrån vad som troligen var den nedre frisen. Trots att det inte var en särskilt djup relief så har de fått till delar som framställs i friskulptur. Där det alltså inte sitter fast i bakkant.

Från Halikarnossos idag, eller nåja, närmare idag och man borde säga strax utanför Bodrum.Så vill man se den merpart som finns kvar av Mausollos mausoleum så får man bege sig till London och British museum.

I denna dokumentation är det inte de kvarvarande fynden som är de mest fantastiska utan det är det man själv får föreställa sig som är underverket. Ett av världens sju, javisst det kan min hjärna lätt tänka sig. Storleken och konstruktionen, hållfastheten som krävdes för att på toppen kunna placera de fyra hästarna.