Graffitin under antiken

20.03.2013 09:33

Den antika graffitins roll

Graffitin i den romerska antiken är den text med eventuella illustrationer som är av privat natur (inofficiell) som utförts i den offentliga sfären. Den var en form av vardaglig kommunikation. Ordet graffiti tillkom av arkeologen Raphael Garrucci år 1856 för att urskilja de folkliga, spontana inskriptionerna från de officiella på antika monument.

Idag har ordet (fenomenet) graffiti blivit adopterat och fått ett nytt liv genom spraykonsten som blivit en konstart med eget estetiskt värde. Så graffiti i antiken och nu har inte samma betydelse. Antikens graffiti låg närmare det vi idag kallar för klotter om man kan låta bli att lägga in en negativ värdering i det.

Alexamanos tillber sin gud.

Rom, Palatinen 1;a århundradet efter kristus. Troligen första nidbilden av korsfästelsen.

Många av orsakerna till den antika graffitin har fallit bort pga. den tekniska utvecklingen (papper, tryckerier, internet, TV mm). Det som var ren information (priser, tider, evenemang osv.) fyller ju våra brevlådor (om vi inte satt en skylt med INGEN REKLAM TACK) men alla skyltar och flygblad vi möts av på stan kommer vi inte undan. Politisk propaganda förfular hela vårt land vart 4:e år genom valaffischer var 5;e meter.

C(aium) I(ulium) Polybium duumvir(um) o(ro) v(os) f(aciatis)

Jag ber att ni gör Gaius Iulius Polybius till duumvir.

Valpropaganda från Pompeji inför ämbetsval. Kolla förkortningen sist OVF (jag ber att ni gör).

Nyheter, sportresultat mm kommer med morgontidningen eller genom internet och TV nyheterna. Radioapparater skvalar överallt hela dagarna och upprepar sina nyheter i det oändliga. Vilken gladiator som segrade vid de senaste spelen kan vi starta vår dator och få reda på omedelbart. Skvaller finns det oräkneliga tidningar och andra forum för, paparazzi journalistiken gör det onödigt att förmedla på torgets mur vem skådespelaren sågs med på badet.

Kvar har vi då känslouttrycken där det framkommer vem som älskas, hatas, föraktas, förnedras, är vacker osv. och dessa uttryck kan vi ju nu som då läsa på allsköns platser. Bordellgraffitin är väl dagens ”toalettretorik” men i denna genre känns det som om dagens uttryck är mer förnedrande. Den propaganda och de politiska budskap som inte är rumsrena ser vi ju fortfarande som åsikter på väggar broar och fundament runt omkring oss.

Sist men inte minst självhävdelse/självförhärligande förekom då, förekommer nu och kommer alltid att förekomma.

Jag är bäst/Märta

Kilroy was here

Eller bara namnet, eller någon fantastisk egenskap osv. Här kanske man kan stoppa in lite nutida graffiti i form av tags som också bara är en form av signatur.

Klotter är ju förbjudet, det är ju inte troligt att graffitin var det under antiken. Även att en och annan säkert blev jagad längs gatorna efter att ha klottrat på någons vägg. Hur har förbudet förändrat innehållet? Troligen har det medfört att personkategorin som klottrar har blivit smalare. Från att ha varit var mans klotterplank till att bara ha blivit de trotsigas, de modiga men framförallt de fegas sätt att uttrycka sina barnsliga, icke rumsrena åsikter.

CIL IV 2487

Jag förvånas över att du, o vägg, inte fallit samman, du som uppbär tyngden av så många tråkiga inskrifter.

Men ”klotterplank” är trots allt en föränderlig tavla som avspeglar det rådande samhälls klimatet.