Flyttad från startsidan

31.03.2013 12:45

Dags att ”fira” påsken!


Under den påsk som inföll 160 år efter Kristi födelse så var det en biskop i den romerska provinsen Asien i staden Sardis som i sin predikan ”berättade” att det var judarna som mördat Jesus. När sen romarna införde kristendomen som sin officiella religion omkring 300 e.Kr. var redan de antisemitiska tankarna fast cementerade och judarna fick leva som en egen isolerad grupp.

Kyrkomötena och judarna

På det ena kyrkomötet efter det andra bestämde man (de kristna) vad judarna fick och inte fick göra. De fick då rakt inte gifta sig med kristna, de fick inte ha några kristna slavar, deras möjligheter till arbete begränsades (pengahantering fick de ägna sig åt, sen döptes de till ockrare) de fick inte äta sin mat tillsammans med någon kristen. De kristna helgerna flyttades så att de inte skulle infalla samtidigt med de judiska, vilodagen flyttades från lördag till söndag och den kristna påsken till ett par dagar efter judarnas påsk (konstigt att man inte tvingade judarna att flytta sina helger).

Detta känns sen igen, t.ex. fanns getton, kvarter eller stadsdelar där judar tvingades att bo redan under senmedeltiden. Ordet getto tillkom senare i Venedig, där var den judiska befolkning från 1516 tvingade att leva på en liten ö i en stadsdel där det tidigare legat ett gjuteri och ordet för gjuteri har det venetianska namnet ghetto. Kända getton fanns också i bland annat Rom och Prag. Men segregerade judiska kvarter fanns redan under antiken. De påtvingade gettona avvecklades som ett resultat av upplysningen från mitten av 1700-talet. Men vi vet ju alla att de skulle komma tillbaka med förödande konsekvenser.

Shakespears Köpmannen i Venedig, går att läsa som ett tidsdokument över ämnet och får många dimensioner om man väger in den historiska kontexten. Bra länk till Köpmannen.

https://www.shakespearesallskapet.se/kopmannen.htm

Judiska kyrkogården i Prags judiska kvarter sommaren 2012