Del 5 Romarna och de etruskiska prästerna.

21.11.2013 16:32

Detta är min B-uppsats i en något omdanad form (minimalt ändrad) men den ville inte flytta hit och synas direkt utan ni får lov att öppna filen om ni vill ta del av innehållet.

MVH Frugnu


Etrusca disciplina till bloggen.pdf (970,3 kB)