Antikmuseum i Göteborg

21.03.2013 22:02

 

Den största fyndkategorin är keramik, som täcker in en period av drygt 5 000 år, från neolitisk till senantik tid. I samlingarna finns också romerska mynt, som exemplifierar myntens roll som massmedium i det samtida samhället och latinska gravinskrifter, som ger upplysningar om de stora grupperna i samhället, bl a frigivna och slavar.

Öppettider

 

Tisdagar 15-18.
 

 

För bokning av besök och visning vid andra tider kontakta antikmuseet@history.gu.se

 

Niki Eriksson och Ann-Louise Schallin

 

Besöksadress

Olof Wijksgatan 6, bv

Gratis entré

Handikapp vänligt

Försäljning av kompendier