Det gåtfulla folket

Introduktion

24.04.2013 12:21
  Jag har varit i Toscana, jag har ridit islänning till en etruskisk lämning mitt ute i ödemarken, en utflykt inte många förunnat. Jag har varit...

Del 1 Vilka var de

24.04.2013 12:26
  Det lilla folket som vi vill är gåtfulla. Del 1 Ursprung och gåtfullhet   Historieskrivning, historiesyn och historiker...

Del 2 Hur kan vi nå dem?

01.05.2013 17:17
Källmaterial med etruskiska rötter. Med alla källor oavsett ämne är det viktigt att se de individuella föremålen i en vidare bemärkelse. Att de...

Del 3 Hur kan vi se dem?

05.05.2013 23:51
Källmaterialet bild i den etruskiska regionen blir representerade av gravmålningar i framförallt Tarquinia. Så först kort om den bemålade keramiken,...

Del 4 Vilka saker har de lämnat

17.05.2013 23:09
Husen är borta, templen har ruttnat men sakerna lever! Ting; byggnadsrester, saker som gravgåvor, votivgåvor, cippus (stenmarkör för att ange en grav...

Del 5 Romarna och de etruskiska prästerna.

21.11.2013 16:32
Detta är min B-uppsats i en något omdanad form (minimalt ändrad) men den ville inte flytta hit och synas direkt utan ni får lov att öppna filen om ni...

Bucchero-Etruskernas keramik

25.01.2015 04:12
Nedanstående länk är en pdf-fil till min c-uppsats.Hela uppsatsen behandlar bucchero och är en forskningshistorisk undersökning av hur den aktuella...
Objekt: 1 - 7 av 7