Ingela som måttstock översta delen av en pelare vid anslutningen mot taket (ligger uppåner)

Ingela som måttstock översta delen av en pelare vid anslutningen mot taket (ligger uppåner)