Fyndhanteringslokal, se speciellt den underbara möbleringen i detta gamla dagis

Fyndhanteringslokal, se speciellt den underbara möbleringen i detta gamla dagis