Salemis rulltrappskonstruktion från 70-talet som än idag inte har startats

Salemis rulltrappskonstruktion från 70-talet som än idag inte har startats