Men lite uppväger ju denna utsikt mödorna detta var vad man såg från....

Men lite uppväger ju denna utsikt mödorna detta var vad man såg från....